Our Team

Kiran Malla

President

Sagar Thapa

Vice President

Radheshyam Dahal

General Secretary

Deepak Rai

Treasure

Niraj Niroula

Members

Advisor Team

Om Krishna Prasain

Advisor Team

Ram Chandra Shrestha

Advisor Team